IMPORTANT PLACES

 Place  :  Acharya Shri Jayacharya Smriti Sansthan  
 City
 :  Royat,Pali
 State
 :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Jayacharya Samadhi Sthal  
 City  :  Ramnivas Bagh, Jaipur
 State  :  Rajasthan

 Palce  :  Acharya Shri Bhikshu Birth Place  
 City  :  Kantaliya
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Bhikshu Abhinishkraman Sthal  
 City  :  Bagdi, Sajjanpur
 State  :  Rajasthan

 Palce  :  Acharya Shri Bhikshu Pratham Prawas Sthal (Jait Singhji ki Chatri)  
 City  :  Bagdi, Sajjanpur
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Bhikshu Bodhi Sthal  
 City  :  Raj Nagar, Rajsamand
 Sate  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Bhikshu Diksha Sthal, Andheri Ori  
 City  :  Kelwa, Rajsamand
 State  :  Rajasthan

 Palce  :  Acharya Shri Bhikshu Samadhi Sthal  
 City  :  Siryari, Pali
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Dalgani Birth Place  
 City  :  Ujjain
 State  :  Madhya Pradesh

 Palce  :  Acharya Shri Dalgani Smarak  
 City  :  Ladnun, Nagaur
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Kalugani Smarak (Kalu Kalyan Kunj)  
 City  :  Gangapur, Bhilwada
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Maghraj Smarak Sthal  
 City  :  Sardarsahar, Churu
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Mahapragya Birth Place  
 City  :  Tamkor, Jhun Jhunu
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Raichand Samadhi Sthal  
 City  :  Rawaliya, Khurd Teha Gonguda, Udaipur
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Tulsi Birth Place  
 City  :  Ladnu Dusari Patti, Nagaur
 State  :  Rajasthan

 Place  :  Acharya Shri Tulsi Shanti Pratisthan  
 City  :  Nokha Road, Gangasahar, Bikaner
 State  :  Rajasthan